Školní jídelna Věrovany

Rakodavy 325
Věrovany
78375
585964035

Inkasní účet MŠ

15.09.2014 09:02

Pro rodiče, kteří hradí stravné dětem prostřednictvím inkasa z účtu připomínáme,

že číslo účtu MŠ Věrovany, i pro stravné je: 181212087, kód banky 0300. Při zřizování souhlasu

s inkasem neuvádějte prosím variabilní symbol, jen číslo účtu. Limit nastavte v dostatečné výši.

Na stejné číslo účtu lze zaslat platby stravného převodem, v tomto případě uvádějte prosím variabilní symbol.