Školní jídelna Věrovany

Rakodavy 325
Věrovany
78375
585964035
stanislavapopelkova@seznam.cz

Školní jídelna věrovany

Školní jídelna Věrovany je součástí Mateřské školy Věrovany. V naší kuchyni zajišťujeme stravování pro děti z mateřské a základní školy a pro zaměstnance obou škol. Dále poskytujeme  stravování zaměstnancům OÚ a cizím strávníkům. Po dohodě s Charitou Věrovany (kancelář vedle školní jídelny, viz kontakty) lze zajistit rozvoz obědů až do domu.
V naší kuchyni vaříme cca 100 obědů denně, dále připravujeme ranní i odpolední svačinky pro děti z MŠ. Obědy připravují kuchařky  Helena Konečná a Daniela Horná. Zástup za kuchařky v případě jejich pracovní neschopnosti p. Věra Uhlířová.
V současné době je cena oběda pro cizí strávníky 59,-Kč, místním strávníkům starším 70-ti let a případně  zdravotně postiženým (individuálně) poskytuje Obec Věrovany příspěvek na stravné ve výši 20,-Kč, cena oběda  pro tyto strávníky je  39,-Kč.  Placení stravného lze provést prostřednictvím vkladové složenky na poště, inkasem nebo převodem z účtu (poslední dva způsoby preferujeme).

Od 11. hodin připravují kuchařky výdej obědů pro strávníky, kterým zajišťují rozvoz pečovatelky Charity Věrovany. Obědy pro cizí strávníky  jsou vydávány od 11.30 hodin, obědníky výměnou. Obědy pro děti v mateřské škole vydáváme od 11.40 hodin, žáci ze základní školy přicházejí do jídelny v době od 12.00 hodin za doprovodu vychovatelky, výdej stravy do 13.00 hodin. V době výdeje stravy dětem nebudou přijímány a plněny přinesené jídlonosiče, ale pouze v čase od 11.00 - 11.15 hodin. Děkujeme za pochopení.